این Escambia County Sheriff دفتر در حال بررسی است و پس از یک مرد مرده پیدا شد با چند زخم گلوله در شب شنبه.

گروهبان. Melony پترسون با ECSO گفت: قربانی یک مرد سیاه و سفید پیدا شد و در حدود 6:45 p. m. روز شنبه در نزدیکی Oakwood آپارتمان تراس ترومن خیابان در پنساکولا.

هیچ اطلاعات بیشتر در دسترس بود صبح روز یکشنبه هر چند مقامات هنوز در حال بررسی پرونده است.

آنی جاهای خالی را می توان در رسید ablanks@pnj.com یا 850-435-8632.