اسید فسفریک چیست؟

بعضا گزارش ها نشان می دهند که تقریبا۸۰درصد از اسید فسفریک تولید شده در تولید کود استعمال میشود.اسید فسفریک نیز

توسط NEWSSALAM در 22 اسفند 1400
بعضا گزارش ها نشان می دهند که تقریبا۸۰درصد از اسید فسفریک تولید شده در تولید کود استعمال میشود.اسید فسفریک نیزبه عنوان یک ماده افزودنی وطعم دهنده در غذا حیوان یا این که مرغ به کار گیری میشود. اسید فسفریک می تواند باعث دلپذیر کردن عطر و طعم طعام دام و طیور گردد. مونو آمونیوم دی هیدروژن فسفات و دی آمونیوم هیدروژن فسفات به عنوان کود استعمال می شود و از ادغام نمودن نسبت های درست اسید فسفریک دارای آمونیاک بی آب در یک درام چرخان ساخته می شود. اسید فسفریک یک عدد از اسیدهای معدنی کاربردی و اهمیت استعمال میباشد و کلیدی توجه به وجود آن در اکثری از محصولات مصرفی ما، شناختن اثرات و خطرات احتمالی این ماده اسیدی دارای است. و به باعث حضور همین اسید در بخش اعظم محصولات مصرفی ما دارای میباشد که دلایل جانبی و خطرات احتمالی آن را بشناسیم. ، از اسید فسفریک در طیف گستردهای از محصولات جهت شستشو موجود در بازار به کارگیری میشود. فرم ناپخته اهمیت استفاده از سنگ حاوی فسفر اساسی اسید سولفوریک ساخته میشود، در حالی که انواع متفاوت تجاری این ماده اسیدی معمولا اساسی استفاده از شیمیایی و فسفر سپید ساخته میشود، طبق اهمیت مقاله مفصلی که در کتابخانه ملی طبی ایالات متحده منتشر شده است؛ خاصیت اختصاصی به شخص و همه کاره این اسید، آن را به جهت گنجاندن در بخش اعظمی از محصولات مختلف، به ویژه به عامل طعم دلپذیر آن هنگام رقیق مناسب، ایده آل میکند. در داخل تن ما اسید فسفریک به ترکیبات فسفردار تجزیه میشود، و این فرآیند در حالی میباشد که اسید فسفریک ماده مغذی و اساسی برای بخش اعظم خرید اسید فسفریک صنعتی واکنشهای بدن میباشد. در یک روز ما به ۷۰۰ میلی گرم فسفر نیاز داریم، در حالی که در یک قوطی نوشابه به تنهایی به میزان ۵۰۰ میلی گرم اسید فسفریک وجود دارد. آنهایی میباشد در حبابهای گاز نوشابه قرار دارا هستند و همینطور عطر و طعمی دلپذیر را ساخت میکنند. این‌که در هر ماده غذایی به چه مقدار از اسید فسفریک خوراکی نیاز می باشد، به استانداردهای همان زمینه بستگی دارد؛ به تیتر مثال، افزودن فسفریک اسید در نوشابه ها حیاتی به کار گیری از همین ماده در پودرهای خوراکی، گوناگون می باشد.
آخرین مطالب