انواع پارچه و رومیزی عروسی و صندلی تالار

ما تولید کننده و صادر کننده انواع پارچه و رومیزی عروسی ، رومیزی Sashas Runners، و غیره … روکش صندلی ساتن شیرین Valvet Lycra ما می تواند بسته به در دسترس بودن در بسیاری از رنگ ها ارائه شود. این رایج ترین روکش صندلی Stain برای پذیرایی و مراسم است و با یک sasha عالی به نظر می رسد رنگ های صندلی تالار پارچه ای بیشتر برای سفارشات سفارشی موجود است. ویژگی ها: • بافت صاف • ثبات رنگ • رنگهای جذاب

روکش صندلی ساتن عروسی ما بسته به در دسترس بودن می تواند در رنگهای مختلف ارائه شود. این رایج ترین جلد استین روی صندلی برای پذیرایی و مراسم است و با تیغ بسیار عالی  صندلی تالار به نظر می رسد. برای پذیرایی و مهمانی های خارج از کشور ایده آل است. رنگ های پارچه ای دیگری نیز برای سفارشات سفارشی موجود است.

ویژگی ها: • بافت صاف • سرعت رنگ • رنگ جذاب • شستشوی آسان

ما تولید کننده و صادر کننده انواع پارچه و رومیزی عروسی ، رومیزی Sashas Runners، و غیره … روکش صندلی ساتن شیرین Valvet Lycra ما می تواند بسته به در دسترس بودن در بسیاری از صندلی تالار رنگ ها ارائه شود. این رایج ترین روکش صندلی Stain برای پذیرایی و مراسم است و با یک sasha عالی به نظر می رسد رنگ های پارچه ای بیشتر برای سفارشات سفارشی موجود است. ویژگی ها: • بافت صاف • ثبات رنگ • رنگهای جذاب

ما تولید کننده و صادر کننده انواع پارچه و رومیزی عروسی ، رومیزی Sashas Runners، و غیره … روکش صندلی ساتن شیرین Valvet Lycra ما می تواند بسته به در دسترس بودن در بسیاری از صندلی تالار رنگ ها ارائه شود. این رایج ترین روکش صندلی Stain برای پذیرایی و مراسم است و با یک sasha عالی به نظر می رسد رنگ های پارچه ای بیشتر برای سفارشات سفارشی موجود است. ویژگی ها: • بافت صاف • ثبات رنگ • رنگهای جذاب

روکش صندلی سالن ضیافت عروسی

ما تولید کننده و صادر کننده انواع پارچه و رومیزی عروسی ، رومیزی Sashas Runners، و غیره … روکش صندلی ساتن شیرین Valvet Lycra ما می تواند بسته به در دسترس بودن در بسیاری از رنگ ها ارائه شود. این رایج ترین روکش صندلی Stain برای پذیرایی و مراسم است و با یک sasha عالی به نظر می رسد رنگ های پارچه ای بیشتر برای سفارشات سفارشی موجود است. ویژگی ها: • بافت صاف • ثبات رنگ • رنگهای جذاب

جلد صندلی عروسی سفید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>