فرمیک اسید - Aftab Shimi

در رخ تماس پوست اساسی مایع یا این که بخار آن ساخت سوختگی شیمیایی روی پوست را شاهد خواهیم بود و در صورت تماس اه

توسط NEWSSALAM در 22 اسفند 1400
در رخ تماس پوست اساسی مایع یا این که بخار آن ساخت سوختگی شیمیایی روی پوست را شاهد خواهیم بود و در صورت تماس اهمیت دیده می تواند منجر به ایجاد آسیبهای همیشگی در چشم شود. درصورتیکه بخواهید پاره ای محلول اسید فرمیک را بر روی پوست یا این که بتن خود ریخته ، آن را با خمیر ضخیم آب بی کربنات سدیم (NaHCO3) خنثی کنید. حرارت دادن CH2O2 سبب به تجزیه آن بر Co میشود. از هیدرولیز متیل فرمات ، متاع آخری ساخت میشود. قسمت اکثر اسید فرمیک به تیتر محصول فرعی در ایجاد سایر ترکیبات شیمیایی ، به خصوص اسید استیک ایجاد میشود. پاشیدن مقداری از این محصول بر روی علف جدید خشک شده از خرابی و پوسیدگی آن پرهیز می‌نماید و مواد مغذی آن را تا حد زیادی مراقبت اسید فرمیک چه رنگی است می نماید. بیش از 600 سال طبیعت شناسان می دانستند که تپه های مورچه بخار اسیدی ساخت میکند. اسید فرمیک همانطور که از نامش پیدا میباشد در دسته بندی کربوکسیلیک اسیدها قرار گرفته و خواص اسیدی دوچندان ضعیفی دارد. اسید فرمیک بهآسانی احیاء شده و به فرمالدئید تبدیل میشود. هنگامی متانول و منوکسید کربن در حضور یک گشوده کار کشته نظیر منوکسید سدیم باهم واکنش میدهند، مشتقی از اسید فرمیک به اسم متیل فرمات ساخت میشود. هنگامیکه متانول و مونوکسید کربن در حضور یک باز توانا نظیر مونوکسید سدیم باهم واکنش میدهند، مشتقی از اسید فرمیک به نام متیل فرمات تولید میشود. بعضی از مشتقات آن مانند استرهای فرمات در صنعت خوشبوکنندهها به کارگیری میشوند. همین اسید نباید در معرض تماس کلیدی پوست و دیده قرار بگیرد، درغیر این شکل به ادله اسیدی بودنش ممکن است سوختگی و زخم های شدیدی به بدن وارد نماید حتی بخار آن نیز می تواند مشکلات بسیاری به جهت چشم و بینایی فرد تولید کند. برای همین کار او تعداد زیادی مورچه مرده را جمع آوری وعمل تقطیر را انجام داد و اسیدی که کشف کرد بعداً از واژه و کلمه لاتین مورچه ، formica به تیتر اسید فرمیک شناخته شد در واقع به بیان دیگر اسید فرمیک که به اسم جوهر مورچه هم شناخته می شود اولی بار اهمیت آنالیز بخارات حاصل از تجمع گونه خاصی از مورچه کشف شد ولی در حشرات دیگر نیز وجود دارد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه تلفظ فرمیک اسید بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن