کد اقتصادی چه می‌باشد و چه کاری انجام می دهد؟

بعداز این‌که اشخاص فرآیند اخذ کد اقتصادی را طی کردند , اداره کارها مالیاتی یک کد اقتصادی را بررسی می نماید تا آن اشخاص را در اداره شناسایی کرده و آن ها را منصوب نماید . شماره اقتصادی برای اشخاصی که از قبیل کارت ویزیت , تجارت در مناقصه و مزایده کمپانی می نمایند , اخذ کد اقتصادی با موسسه ها مدنی قرارداد میگیرند , فاکتور صادر می نمایند و چه بسا اکانت بانکی گشوده می نمایند , ناخواسته است و شما مجبورید این فعالیت را انجام دهید . .

اخذ کد اقتصادی تعداد ارقام در کد اقتصادی 12 رقم است , مدام او‌لین عدد 4 است . در قبلی چند ایراد در سیستم مالیاتی مملکت وجود داشت , براین اساس یک سیستم جامع مالیاتی برای بهبود این موقعیت و گردآوری مالیات و انجام کار های اقتصادی تولید شد در – روشن . فرآیند اخذ کد اقتصادی 12 رقمی در تحت آورده شده‌است که با تلاوت ادامه مقاله با آنان آشنا خواهید شد .

 

پروسه و ورقه ها برای به دست آوردن کد 12 رقمی :

بروشور مرتبط با شماره اقتصادی را مرور و کامل شدن نمایید

فرم اقتصادی اقتصادی B را از دفتر کار ثبت سازمان میزان دارایی اخذ و مالامال فرمائید

یک ورژن از اساسنامه و اطلاع رسانی تاسیس کمپانی

اسکن سندها هویتی اعضای هیئت مدیره

اسکن اظهارنامه کمپانی ( کمپانی سهامی مختص ) یا این که طومار کمپانی ( مسئولیت محدود )

پروانه افتتاح یا این که پروانه تأسیس ( در صورت وجود )

اسکن گواهی مالکیت محل کمپانی اخذ کد اقتصادی

پرداخت حق تمبر به مال همه مردم

اخذ کد اقتصادی بعد از کامل شدن اوراق , مدارک بایستی با ویژگی ها نام‌و‌نشان شخص به سازمان مالیات ارسال شود . هر پرونده مالیاتی حسابرسی داراست , به این ترتیب شما می بایست سندها حسابرسی مالیاتی را بعداز تحویل بررسی نمایید . او بعداز تأیید و نام نویسی در محل کار , اخذ کد اقتصادی بعد از اخذ مدارک , رسید تحویل مدارک را صادر و تحویل میدهد . آن گاه ورقه ها و مدارک به خدمت بررسی و پیگیری تحویل داده می شود که آنان را به سازمان کل داده ها و سرویس ها مالیاتی و سازمان شماره های اقتصادی می فرستد و مقامات ذی‌ربط بعد از بررسی اوراق , کارت شماره اقتصادی را صادر می نمایند .

 دریافت کد اختصاصی برای اتباع

اخذ کد اقتصادی همین دستور درباره ی کد افراد حقوقی هم درستی می نماید . بعداز فراهم شدن کارت . فرم داده ها افراد حقوقی لبریز می شود , رئیس اجرایی یا این که نماینده قانونی آن را تهیه و تنظیم و اخذ کد اقتصادی با مهر کمپانی مهر می‌زند . بعد از آن سندها را به مقامات مالیاتی ارائه می‌دهد و روند دیگر به عبارتی روند اخذ شماره اقتصادی از اشخاص است .

 

فرایند نام نویسی با کد در سیستم وب :

اخذ کد اقتصادی قابل ذکر است که‌این تراز بعداز اخذ کد 12 رقمی فوق انجام می شود و چهت نیل به تراز 45 می بایست پروسه پایین را در سیستم طبق روال تحت طی نمائید .

برای نام نویسی و اخذ کد اقتصادی , فرایند تحت بایستی صورت بپذیرد :

 

به وبسایت اداره مالیاتی به نشانی tax.gov.ir رجوع‌نمایید

آیتم ( ثبت الکترونیکی شماره اقتصادی ( را از منوی سمت راست برگه تعیین کرده و روی نوشته ( ورود ( کلیک نمایید

از مانیتور داده شده مورد ( System Pre – Registration System ( را تعیین نمایید

اخذ کد اقتصادی داده ها نخستین موردنیاز را در وب سایت وارد کرده و آنان‌را ذخیره نمائید

بعداز انجام فرایند فوق , در حالتی که نشانی , کد پستی و داده ها خویش را به اخذ کد اقتصادی صحت وارد کرده باشید , بعداز یک روز اسم کاربری و سر عبور به شماره تلفنی که در سیستم وارد نموده اید ارسال می شود .

اخذ کد اقتصادی بعداز اخذ پیام نوشتاری فوق , بایستی فرآیند 1 و 2 را مجدد تکرار کرده و تراز 7 را انجام دهید .

اخذ کد اقتصادی بعداز اتمام فرآیند 1 و 2 , در کاغذ گشوده بر روی نوشته اخذ کد اقتصادی سیستم ثبت شماره اقتصادی کلیک کرده و داده ها درخواستی را مطابق ورقه ها رسمی و ثبتی لبریز و ذخیره نمایید .

اخذ کد اقتصادی درین تراز ثبت کد اقتصادی به پایان رسیده و در صورت عدم وجود مشکلی اخذ کد اقتصادی در داده ها وارداتی , کد اقتصادی شما فعال می شود .

 

اخذ کد اقتصادی برای اطلاع از شرایط ثبت شماره اقتصادی خویش , اگر چه روز یکبار فرایند 1 و 2 را انجام دهید و اخذ کد اقتصادی در کاغذ آیتم ( ردیابی پرسرعت شرایط نام نویسی کد اقتصادی ( را گزینش کرده و اسم کاربری اخذ کد اقتصادی و راز ورود جدیدترین را وارد نمائید شرایط شماره اقتصادی شما و در صورتیکه سیستم مشکلی را گزارش بخشید , برای تصحیح