وکیل پایه یک دادگستری - گروه وکلای پارسا

وکیل می بایست اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل باخبر شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتب

توسط NEWSSALAM در 15 بهمن 1400
وکیل می بایست اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل باخبر شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را محافظت نماید. قوانین دولتی مصر (ماده ۷۰۵، بند ۲)، لبنان (ماده ۷۸۹)، سوریه (ماده ۶۷۱) اهمیت متنی یکنواخت در زمینه مسأله گزینه بحث ابلاغ می داراست که نماینده قانونی دادگستری ملزم است آنچه را که در اثر اجرای وکالت علم آموزی کرده، به موکل برگرداند. در موارد مسئولیت دولتی و مواقعی همچون قتل عمدی و شبه عمد ، تعیین نماینده قانونی پایه یک دادگستری که حیاتی شهرت خوب میباشد ، موجب می شود که دیگر شرکت های بیمه و نماینده قانونی مدافع دوباره راجع به نحوه مدیر و ساماندهی پرونده شما فکر وکیل مبنا یک دادگستری طباطبایی نمایند . «در صورتی که مکر نماینده قانونی نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل حیاتی طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع کند به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند ضرروزیان وارده بر خود را از او مطالبه نماید». قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خود را فاش ساخته است، صرفاً فیلم مستند به حکم قانونی مذکور نیست، بلکه به نوبه خویش از جهات دیگری هم قابل تعقیب دولتی و کیفری می باشد؛ همچنان که ماده ۸۹ آیین نامه ذکر شده بصراحت بیان می دارد: «تعقیب انتظامی، مانع تعقیب دولتی یا کیفری نیست». براین اساس چنانچه نماینده قانونی دادگستری ، شی ها یا این که کالاهایی را به اسم موکل دریافت کرده باشد، باید عین آن ها را به موکل تحویل دهد؛ مگر در صورتی که آن اموال مستهلک یا این که تلف شده باشد که در این حالت نماینده قانونی ملزم به پرداخت مانند یا این که ارزش آنان می باشد (این حکم اساسی کلمه ها یکسان در قوانین مدنی عراق (ماده ۹۳۵) و لبنان (ماده ۷۹۰) نیز بیان شده است). وظیفه نماینده قانونی مبنا یک دادگستری در انجام عمل و امور مربوطه چیست؟ نماینده قانونی شخصی هست که از طرف شخصی حقیقی یا این که حقوقی دیگری وظیفه رسیدگی به امور خاص و پرونده های حقوقی و کیفری را بر عهده می گیرد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه وکیل اساس یک دادگستری علی شوندی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب