کود تراپلکس انوپی NOP (پتاسیم نیترات) - نیاز کشاورز

سمیت نهاد های یگانه هدف- مواجهه ی تکراری: اثراتی، شناخته نشده است. سمیت ارگان های یگانه هدف- یک بار مواجهه: اث

توسط NEWSSALAM در 1 فروردین 1401
سمیت نهاد های یگانه هدف- مواجهه ی تکراری: اثراتی، شناخته نشده است. سمیت ارگان های یگانه هدف- یک بار مواجهه: اثراتی، شناخته نشده است. نیترات پتاسیم از روزگار باستان یا قرن ها وسطی ماده رایج گوشت نمکی بوده است. در غلظت 5٪، نیترات پتاسیم همراه اصلی سدیم یا این که مونوفلوئوروفسفات فلوراید به طور قابل توجهی علائم را طی 2 هفته استعمال روزانه کمتر میدهد. این مخلوط در نقش اکسید کننده شتاب سوختن مواد قابل احتراق را ارتقا می دهد. امکان اشتعال (جامد، گاز) مواجهه مهم ماده قابل احتراق ممکن می باشد باعث حریق سرب نیترات+پتاسیم یدید شود. 2.10 پایداری شیمیایی: پایین وضعیت توصیه شده به جهت انبار، استوار است. 3.10 جداسازی ی حرارتی/شرایطی که بایستی ازآن دوری شود: اگر ذیل وضعیت مورد توصیه، انبار شده و مورد استفاده قرار گیرد، تجزیه ی حرارتی حادثه نمی افتد. اهمیت دقت به مزایا و کاربردهایی که در همین مقاله برای این کود ذکر کردیم، متوجه شدید که رساندن نیتروژن به گیاه حتی در طی مدتی که گیاه نیاز متعددی به ازت ندارد، یک فرمان اهمیت تلقی میشود. نیتروژن نیز یکی از از مهمترین عناصر غذایی برای پرورش رویشی گیاهان می باشد. تنش شوری در گیاهان زراعی متفاوت انجام شده می باشد که همه بخوبی بیانگر اثرات منفی شوری بر شاخص های گزینه باز‌نگری در این گیاهان دارد. همچنین نیاز مبرم گیاهان به موادسازنده پتاسیم و نیتروژن، همین ماده را از کلیدی ترین اجزای کودها کرده است. از دیگر مزیتهای وجود پتاسیم در این کود، ارتقا مقاومت گیاه نسبت به خشکی، شوری و آفات میباشد که خویش امتیاز ویژهای به حساب میآید. ساخت نیترات پتاسیم همینطور از ترکیب نیترات آمونیوم و پتاسیم کلراید بوجود می آید که جایگزین قابل قبولی برای نمک فاقد سدیم خواهد بود. شایان ذکر هست که کود پتاسیم نیترات مهم اکثری از غلات و محصولات فیبری سازگار است. اجزای برچسب GHS: این ماده بر پایه (29CFR 1910 (OSHA HCS طبقه بندی و برچسب گذاری شده است. تمامی همین عوامل مزید بر علت هستند تا خسارات جبران ناپذیری به محصولات کشاورزی وارد آید و کشاورز را اصلی افت مقداری و کیفی مواجه سازد. قبل از استعمال از دستکش های حفاظتی، مطلوب بودن آن ها را باز‌نگری کنید. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت پتاسیم نیترات برای سنگ کلیه.
آخرین مطالب