آشنایی با شیر فشارشکن ، نحوه نصب شیر فشارشکن میراب

معایب استعمال از شیر فشارشکن چیست؟ 6- فرقی نمی کند که سیال عبوری از خطوط لوله مایع میباشند یا گاز (و یا اینکه

توسط NEWSSALAM در 9 اسفند 1400
معایب استعمال از شیر فشارشکن چیست؟ 6- فرقی نمی کند که سیال عبوری از خطوط لوله مایع میباشند یا گاز (و یا اینکه در چه دمایی هستند)؛ در هر موقعیت می توان از همین شیرها به جهت در اختیار گرفتن فشار آنان به کار گیری کرد. شیر فشار شکن به شیری گفته می شود که فشار سیال ورودی را کاهش داده و نیز فشار سیال را در خروجی شیر کنترل می کند تا فشار خروجی کمتر از فشار محل ورود باشد. 7- تراز اصطکاک میان قطعات همین گونه از شیرها و جریان سیال بهمراتب کمتر از اشکال دیگر شیرآلات است. درزمانی که یک شیر فشارشکن در بازترین شرایط ممکن قرار داشته باشد، و حداکثر جریان سیال از آن عبور کند، اصطلاحاً گفته می شود که شیر در بالاترین فشار عملیاتی قرار دارد. 4- همین جور از شیرآلات اصلی کمتر فشار سیال عبوری از خود، مانع از نشت خطوط لوله و دستگاهها فشار شکن هیدرولیک میشود. بهاینترتیب فشار سیال در خروجی تا تراز معینی کمتر پیداکرده و در آنجا ثابت باقی میماند. نحوه کارکرد شیر فشار شکن به‌این صورت می باشد که ابتدا شیر را بر بر روی فشار آیتم نظر برای خروجی شیر تهیه و تنظیم کرده تا زمانی که فشار جریان خروجی بیش از فشار تهیه و تنظیم شده شود، شیر آغاز به عمل کرده و فشار را کاهش دهد و وقتی که فشار سیستم به سطح امن بازگشت، شیر به موقعیت اولیه برگردد. اعتنا : جهت اشاره گر جریان بر روی شیر باید ، کلیدی جهت جریان درلوله هماهنگی داشته باشد . به جهت دوری از زخم به پمپ حیاتی ید دقت داشت در روزگار آزاد نمودن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در پایین ترین میزان باشد و پس از آغاز به کار به رخ یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. 1- ساختمان شیرهای فشارشکن بسیار بی آلایش هست و همانطور که در بالا اشاره کردیم، مکانیزم عملکردی پیچیدهای ندارند. همانطور که در نخست توضیح دادیم، این شیرآلات اهمیت کاهش فشار ورودی، در خروجی سیالی حساس فشارثابت و مشخص را تحویل میدهند. 5- همانطور که در بخش مکانیزم عملکرد این جور شیرآلات توضیح دادیم نیاز به نیروی خارجی برای جابجا نمودن فنر وجود ندارد. به فشار اثبات خروجی تبدیل میکنند. در شیر فشار شکن اهرمی وجود دارد که به واسطه آن می توان و تغییر وضیعت آن مسیر را مسدود کرد و سیال را به سمت مخزن سوق دهی نمود. فشارشکن 3/4 دستی بلوکی رخنه هیدرولیک ا شیرهای فشار شکن (رلیف ولو) در تمامی مدارهای هیدرولیک به عمل گرفته می شوند.شیرهای فشار شکن بلوکی در مدارها و سیستم هایی که محدودیت فضا برای نصب شیر وجود ندارد مطلوب می باشد. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استعمال از فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.