دریچه هوا سقفی - گروه صنعتی عباس نژاد

هر یک از تیغه های دریچه اسلوت فضای پیرامون را به دو نصیب تقسیم می کند.یعنی درصورتیکه در باطن کادرِ همین دریچه،

توسط NEWSSALAM در 15 اسفند 1400
هر یک از تیغه های دریچه اسلوت فضای پیرامون را به دو نصیب تقسیم می کند.یعنی درصورتیکه در باطن کادرِ همین دریچه، یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن روزنه هوا را دو اسلوت و اگر دو تیغه بکار رفته باشد آن دریچه هوا را سه اسلوت می نامند. این دریچه سقفی هم همانطور که از نامش پیداست کلیدی پرّه های قایم به یکدیگر ساخته شده و بصورتِ “اِل” شکل باعثِ هدایتِ هوا به دو جهتِ یگانه میشود. به طور کلی روزنه سقفی می تواند به شکل چهارگوش ، گرد و تایلی باشد. روزنه تنطیم هوای اسلوت از یک کادر در دورتادورِ خویش و تیغه های T صورت در داخلِ و موازی اصلی ارتفاع کادر می باشد. طریقه نصب دریچه تنظیم هوای اسلوت حیاتی خارهای جانبی از درون امکانپذیر می باشد، بطوریکه روی نمای دریچه جای پیچ یا این که زائده ای قابل رویت نباشد. قابل نصب اهمیت ترک پیچ و حساس فنر می باشد. دریچه ی دیگری که قابلیتِ نصب در سقف را دارد، روزنه تهیه هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف کارگزاشتن شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به محیط هدایت می کنند. دریچه خطی از آن مدل از دریچه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب نتورک هوا را بصورت موازی از درون شبکه هوا به محفظه تزریق می کند. برای کانال هایی که به شکل افقی در سقف تعبیه و دهانه انشعاب هم از شیوه سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی چهارگوش می توان به کار گیری کرد. شایان ذکر است الگوی پخش هوای همین دریچه به رخ افقی وسیع (Wide Horizontal) به یک الی چهار جهت می باشد. لازم به ذکر می باشد روزنه تنظیم هوا خطیِ کله قندی، فارغ از ایجادِ مسیرِ خاص و اصطلاحاً بصورت صفر مرتبه هوای باطن شبکه را به محفظه تزریق می کند. مجموعه اول دریچه های انتقال تهویه مطبوع به محفظه می باشند. دریچه های کولر گرد از ظاهر زیبایی برخوردار میباشند و به همین استدلال در میان مردم محبوب هستند. ما در این مقاله قصد داریم تا در آیتم دریچه کولر آهنی اهرمی (یکی از بهترین مدل دریچه کولر در ساختمان) کلام کنیم. بستگی دارد. ما در همین نوشته درباره ی روزنه کولر آهنی مارک البرز صحبت کردیم. ت- روزنه تظیم هوای خطی طرح اسلوت: همین روزنه هوا به حیث ساختار تماما مشابه به روزنه اسلوت می باشد، ولی در عملکرد تفاوت های جزیی با روزنه اسلوت دارد. روزنه تهیه و تنظیم هوای خطی اسلوت نیز بصورت بادمپر و سوای دمپر قابل تولید و عرضه می باشد. چون اختلاف کیفیت ِ روزنه تنطیم هوای طرح اسلوت در مقایسه اصلی ارزش و میزان مرغوب بودن روزنه تهیه و تنظیم هوای اسلوت، به راحتی قابل دیده پوشی است. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت دریچه خطی سقفی.