دمپر هوا ی گردِ پروانه ای

دمپر بر روی هد اپسون به تیتر مخزنی مضاعف کوچک به جهت جوهر محصوب میگردد که وظیفه اش نگه داشتن خلا هوا می باشد ت

توسط NEWSSALAM در 14 بهمن 1400
دمپر بر روی هد اپسون به تیتر مخزنی مضاعف کوچک به جهت جوهر محصوب میگردد که وظیفه اش نگه داشتن خلا هوا می باشد تا بتواند جوهر را به تداوم از کارتریج یا بالک یک سری متر آنطرف خیس به هد برساتد. محل جانماییِ موتور دمپر در دمپر برقی موازی، در یک یا این که دوسوی طول دمپر هست که به وسیلههیک شَفت، فرمانِ باز، نیمه گشوده یا بسته شدنِ دمپر را به دمپر صادر مینماید و به همین ترتیب دمپر شروع به عملکرد مینماید. يك قطعه فلزي مدور بر روي يك محور عمودي مي چرخد ، براي شروع يا توقف جريان گشوده و بسته مي شود. وقتی که دمای باطن فریزر از دممایی که شما به جهت آن تعیین کرده اید، فراتر باشد، برد اهمیت یخچال فریزر به دمپر فریزر فرمان می دهد که عمل خویش را آغاز کند و سرمای درون یخچال فریزر را به فریزر دمپر ضربه قوچ منتقل کند. متاع فریم و فریمِ دمپر بادی از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر و متاع تیغه های دمپر از فرآورده ورق الومینیوم می باشد که همین تیغه های آلومینیومیِ دمپر بادی بوسیله یک محورِ ثابت که به کل تیغه ها متصل میباشد بصورت همزمان با کارکردِ حرفه آغاز به بازشدن می کنند. در مسیرهای یکطرفه کاربرد دارد،بطوریکه دمپرمانع ورود هوا به باطن شبکه می شود.بخاطر کارایی بهتر،پره ی این نوع دمپرها از جنس آلومینیوم اهمیت ضخامتهای ۰/۵ الی ۱ میلیمتر و قاب دمپر(فریم دمپر)از فرآورده گالوانیزه اهمیت ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر ساخته می شود.دمپر بادی به عملکرد دستی یا برقی نیاز ندارد و به شکل دمپر گرد یا دمپر چهارگوش تنظیم می شود. نکته قابل ذکر در تولید دمپر کنترل میزان هوای عبوری از دمپرها می باشد. این کار فی مابین هر تیغه منجر می شود نشت هوا در همین مدل از دمپرها به دست کم برسد. وظیفه ی دمپر یخچال این است که سوز و سرما را از بخش یخچال بگیرد و آن را به بخش یخچال فریزر منتقل کند تا بتوان مواد غذایی را به جهت مدت بیشتری در فریزر نگهداری کرد. این قطعه اصلی ترین نقش در محافظت مواد غذایی در یخچال را دارد. بنابراین اهمیت ما در همین مقاله ملازم باشید تا آموزش تعمیر دمپچر یخچال فریزر را تحلیل نماییم و در رخ فساد دمپر سردخانه سردخانه خودتان بتوانید آن را تعمیر کنید تا مواد غذایی شما در سردخانه damper 4 خراب نشود. مناطق چندگانه را می توان به صورت نواحی مجزا و با به کارگیری از کوره/ هواساز که به صورت جداگانه در دست گرفتن می شوند یا تک کوره/ هواساز حساس دمپرهای کانالی چندگانه اجرا کرد. این دمپر به نظر ساختار زیاد شبیه به روزنه هوای موازی برقی می باشد، حیاتی همین تفاوت که تیغه های همین دمپر هوا بر مغایر تیغه های دمپر موازی بصورت معکوس و در اصطلاح بصورت ۷و۸ فعالیت کرده و امر گشوده و بسته شدن در دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از یک موتور دمپر که در نصیب نمای دیواره ی دمپر نصب شده صادر می گردد. دمپرهای دود از پخش شدن دود در سیستمهای HVAC که به جهت خاموش شدن مداد در مواقع آتشسوزی طراحی شدهاند، پرهیز می‌کنند و صرفا دو موقعیت دارند: گشوده و بسته.