ضد کف چیست

نوع دوم ضد کفها (خوراکی) کاملا کلیدی ضد کف صنعتی تفاوت دارا هستند و به صنایع غذایی اختصاص دارند. عملکرد این ضد

توسط NEWSSALAM در 1 فروردین 1401
نوع دوم ضد کفها (خوراکی) کاملا کلیدی ضد کف صنعتی تفاوت دارا هستند و به صنایع غذایی اختصاص دارند. عملکرد این ضد کفها دوچندان سرعت بالا هست و به همین رخ میباشد که از یک لایه فیلم فوم مهم استحکام به کارگیری می نماید و کف موجود را از میان میبرد. این جور از ضدکف ها، جزو مالامال کاربردترین و دفومرهای سنگین کار هستند. این کار از تولید کف دوباره دوری میکند. همین پدیده بهطورمعمول در طی فرآیندهای شیمیایی مایعات و طی فرآیندهای ادغام نمودن یا این که همزدن مکانیکی، اختلاط، تقطیر، تخمیر، فیلتراسیون و لبریز نمودن به وجود میآید. کالا های شیمیایی خویش را از قبیل مخلوط کردن، لبریز نمودن بطری، تمیز نمودن گاز، تقطیر، پلیمریزاسیون امولسیونی، فیلتر کردن و تخمیر، با استفاده از ضد کف سیلیکونی و ضد عفونی کننده ها و امداد به فرآوری، بهبود بخشید. این حامل می تواند گیاهی، نفتی یا هر نوع دیگری باشد اما نباید از نوع سیلیکونی باشد. همین ضد کف را در دمای بالای 40 مرتبه نگه ندارید چرا که نسبت به حرارت دارای است. نکته مهمی که در ضد کف وجود دارااست غیرقابل حل شدن آن است. یک عدد از اهمیت ترین معیارهای گزینش ضد کف، سازش آن کف شعف ضد بو اهمیت سیستم است. که می قدرت آن ها را بر مبنای کاربرد، ظواهر فیزیکی و یا فرمول شیمیایی آن طبقه بندی کرد. برای مثال در پيش بينی تمايل محلول تصفيه گاز به کف کنندگی به جهت آلودگی موادفعال در تراز توانمند نيستيم تنها به تنهايی اساسی داشتن مقدارکشش سطحی پيش بينی درستی انجام دهيم بعضا از مواد فعال در تراز برای مثال : ضد کف ها و هيدروکربورهای مايع تمايل به کف کنندگی را کمتر داده در حاليکه گیرایی سطحی را نیز کاهش می دهند . در عمده فرآیندهای شیمیایی سعی میکنند از ایجاد فوم دوری کنند چرا که فوم سبب کاهش حجم موثر و موثر ماده ساخت شده در کارگاه میشود و بینظمیهای غیرضروری تولید میکند. بالا رفتن ویسکوزیته ی جمع سبب تشکیل ترکیبات ذیل خیس در میان حباب ها است. این مسئله سبب شده جرء پرکاربردترین ضد کفهای استعمال شده در صنعت باشند. در این دعوا هم به خاطر سهولت ارجاع از کلمه عمومی ضد کف به کارگیری می شود. کارایی همین ماده به جور ای میباشد که بی ثباتی بر روی کف ایجاد می نماید و کف یا این که حباب های کوچک و درشت را از بین می برد. همین مایع در طیف گسترده ای از ویسکوزیته ها، اصلی مرحله انرژی زیر و تمیز است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت فروش ضد کف سیلیکونی.