کاربرد کربن فعال در تصفیه آب چیست؟

کربن فعالها ترکیبات پیچیدهای هستند که طبقه بندی آنان بر شالوده رفتار، مشخصات سطحی و سایر معیارهای اهمیت آنان س

توسط NEWSSALAM در 27 فروردین 1401
کربن فعالها ترکیبات پیچیدهای هستند که طبقه بندی آنان بر شالوده رفتار، مشخصات سطحی و سایر معیارهای اهمیت آنان سخت است. دی اکسید کربن، نیتروژن، سولفید هیدروژن و فلزات مهم نظیر جیوه را از گاز طبیعی حذف میکند. نسبتاً همه ترکیبات قابل جذب هستند، البته عملاً کربن فعال عمده برای جذب ترکیبات آلی به یار بعضی از ترکیبات غیر آلی اساسی وزن مولکولی بزرگ تر نظیر ید و جیوه استفاده میشوند. پس به جهت استفاده از همین خواص کربن فعال ، بایستی ساختار آن را به دسته ای تغییر‌و تحول بخشید که حالتی پوکی همپا با اکثر شدن فاصله بین مولکول ها و اتم های آن به دست آید. کربن فعال یا این که کربن اکتیو به گروهی از مواد کربنی اساسی پوکی و تراز داخلی بالا اطلاق می‌گردد که بهدلیل مساحت داخلی قابل توجه، ساختار پوک و منفذی، گنجایش جذب بالا، امکان فعالسازی دوباره تراز و همچنین بها پائین در مقایسه دارای جاذبهای غیرآلی مانند زئولیتیک، ماده منحصربهفردی میباشند. مهمترین خاصیت کربن اکتیو مرحله جذب داخلی بالا، تخلخل و قابلیت و امکان جذب گازها و مایعات شیمیایی می باشد. کربن فعال شده یا اکسترود شده به طور موثری مواد شیمیایی را دکلره کرده و از فی مابین می برد. مواد کثیف کننده ی آلی تراکم مولکولی بالایی دارا هستند و خنثی یا این که غیر قطبی هستند . ترکیبات تحمیلی مثل سولفید هیدروژن، سیلوکسان ها و ترکیبات آلی فرارو گریز را حذف می کند. در واقع کربن فعال کانال ای از حفره هاست که آب یا این که گاز هنگامی که از همین دانه های کربن عبور می کنند در این حفره ها به دام می افتند .به همین فرایند، جذب سطحی می گویند . فروش کربن فعال در طیف گستردهای از کاربردها برای مصارف صنعتی و حتی مسکونی می باشد، که شامل تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه آب زیرزمینی و شهری، جلوگیری از نشر گاز نیروگاه و محل دفن زباله و بازیابی فلزات گرانبها است. ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز که میتوانند بر سیستم های هورمونی تاثیر منفی بگذارند. کربن فعال آغشته به نمک های نقره مانع رشد باکتری ها میشود. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم کربن فعال یزد لطفا از کاغذ ما بخواهید.
آخرین مطالب