دوزینگ و عملکرد و کاربردهای آن

به همین گونه از پمپ ها، پمپ دوزینگ گفته می شود که اولین بار دراواسط قرن نوزدهم اختراع دوزینگ پمپ کلرزن و ساخته

توسط NEWSSALAM در 27 فروردین 1401
به همین گونه از پمپ ها، پمپ دوزینگ گفته می شود که اولین بار دراواسط قرن نوزدهم اختراع دوزینگ پمپ کلرزن و ساخته شد. ولی به مقدار جزئی همین شتاب به گازهای در حال تخلیه هم وارد می شود. این نوع پمپهای دوزینگ، ازنظر مکانیکی و الکتریکی کاربرد سادهای دارا هستند و قیمت آن‌ها نیز فراوان مناسب است. البته دو کمیت هد و ظرفیت مستقل از هم نیستندوبه شکل،اندازه و سرعت ایمپلر بستگی دارند. اژکتورها تا حدودی حیاتی بها هایی کاهش و هزینه مراقبت یه خرده نسبت به پمپ ها دارند. عموما به عبارتی نوع که از اسم همین پمپ ها مشخص و معلوم میباشد رنج گنجایش و دبی آندها نسبت به پمپ هایی نظیر پمپ های سانتریفیوژ زیاد پایین تر بوده اما اصلی اعتنا به مدل پمپ توان تولید فشارهای بالایی را دارا می باشند. در حالیکه در پمپ های سانتریفیوژ با تغییر‌و تحول فشار، دبی آن ها هم تغییر تحول می کند. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش مهم یک شیر یک طرفه میباشد در سرانجام زمانی دوزینگ پمپ پاره ای از مایع را وارد لوله میکند، می تواند بر فشار لوله غلبه نماید و مایع را به جریان بیندازد.وقتی کمی از مایع در لوله رها میشود یا این که هنگامی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف می کند و از ضرر به پمپ جلوگیری میکند. 4) اصولا پمپ های جابجایی به جهت مقادیر اندک جریان در فشارهای بالا و مایعات لزج به عمل می رود و پمپ های دینامیک برای فشار های میانگین و جریان های دوچندان آیتم به کارگیری قرار می گیرد . کاربرد پمپ های سانتریفیوژ: دامنه کاربرد پمپ های سانتریفیوژ بسیار گران قدر بوده ،ودرصنایع شیمیایی،کاغذسازی، صنایع غذایی ولبنیات ،فلزات مذاب،آب وفاضلاب ،فع موادزائد،نفت وپتروشیمی ودیگر موادبه کارمی روند.از نظرظرفیت وهد،توانایی این پمپ ها به جهت گنجایش های بالاومتوسط گونه جریان وتری و هدهای پایین گونه محوری و هدبالانوع شعاعی می باشد. دوزینگ های پنوماتیکی از دیگر انواع همگانی و کاربردی در صنایع متعدد می باشد که اساسی انرژی باد کار می کند. حجم سیال هیدرولیک به واسطه شیرهای موجود در دست گرفتن می شود و همینطور شیر تخلیه اتوماتیک هوا به طور پیوسته هوای موجود در محفظه را تخلیه می کند. برای افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از مکانیزم دوزینگ پمپ ، شما احتمالا می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب