اسید سیتریک و کاربردهای آن - پتروکیمیاگر راد

در دمای اتاق اسید سیتریک ، یک پودر کریستالی سپید میباشد که میتواند به دو فرم بیآب و یا این که یکآبه وجود داشته

توسط NEWSSALAM در 1 فروردین 1401
در دمای اتاق اسید سیتریک ، یک پودر کریستالی سپید میباشد که میتواند به دو فرم بیآب و یا این که یکآبه وجود داشته باشد. اسید سیتریک یکی از اسیدهای آلی پرکاربرد میباشد که به شکل گسترده در صنعت های غذایی و دارویی گزینه استفاده قرار می گیرد. به تیتر نمونه اسید سیتریک خشک ، بی آب یا این که انهیدراته به شکل پودر کریستالی سپید رنگ در دسترس هست و اکثر در پخت و پز به عنوان طعم دهنده ، تهیه کننده اسیدیته مواد خوراکی و غیرخوراکی و درخشان کننده میوه های یخچال ای گزینه به کار گیری قرار می گیرد. همین ترکیب برخلاف اکثر ترکیبات ترش کننده که اکثرا به شکل مایع در دسترس هستند سوای ارتقا حجم ماده غذایی ، طعم ترش را به آن می افزاید. همین مخلوط به شکل بلورهای بی رنگ و شیشه ای فاقد بو حساس طعم اسیدی حاذق در دسترس است. این جامد بلورین در هوای خشک یا پایین تاثیر دمای 40 تا 50 رتبه سانتی گراد آب تبلور خود را از دست دیتا و به اسید سیتریک خشک تبدیل می شود. سیتریک اسید مونو هیدرات، اسید سیتریک آبداری میباشد که از تبلور آب سرد به دست می آید و سیتریک اسید هیدراته یا این که آبدار، اسید سیتریک خشکی هست که از تبلور آب گرم ساخت می شود. این مخلوط ماده فعال موجود در برخی از محلول های تمیز کننده خانگی است و در مخلوط شامپوها به جهت حذف آلودگی ها و چربی پوست سر و موها گزینه به کار گیری قرار اسید سیتریک پوست می گیرد. به دلايلي نظير بازده بيشتر نسبت به طریق كشت سطحي، روزگار كمتر براي پرورش و نموميكروبي، سادگی كار به عامل وجود وسايل خودكار و کنترلکنندههای مداوم و دقيق و در نتيجه راحتی بيشتر در زمانه ورود و خروج سوبسترا و کالا اين طریق رواج بيشتري يافته است. اسید سیتریک به دو رخ خشک و آبدار موجود هست و هر یک کاربرد مخصوصی دارد. همینطور اسید سیتریک به عنوان یک تهویه خمیر در ایجاد نان تجاری استفاده می شود و سبب ساز می شود که خمیر بخش اعظم الاستیسیته و عمر طولانی اسید سیتریک خوراکی چیست تر داشته باشد. اسید سیتریک در صنعت های به تیتر یک ماده شلاته کننده فعالیت کرده و به محلول کردن فلزات و اتصال آن‌ها را به یکدیگر امداد می کند. این اسید ضعیف از متبلور شدن شکر در کارامل ها خودداری می نماید و افزودن مقدار یه خرده از آن می تواند باعث ارتقاء اقتدار خمیرمایه برای تولید کیک و بیسکویت شود.
آخرین مطالب