فشارشکن آب چیست؟

در شکل نیاز به کنترل مضاعف دقیق جریان ورودی و خروجی سیال، به کار گیری از فشارشکن پایلوت­دار ضرورت پیدا میکند.

توسط NEWSSALAM در 15 اسفند 1400
در شکل نیاز به کنترل مضاعف دقیق جریان ورودی و خروجی سیال، به کار گیری از فشارشکن پایلوت­دار ضرورت پیدا میکند. قبل از کارگزاشتن شیر فشار شکن، شیرهای سیستم را باز نمایید تا هوای درون سیستم لوله کشی به طور تمام تخلیه شود. شیر را به شکل عمودی یا این که افقی و ترجیحا غیر وارونه نصب کنید. طرز کارکرد شیر فشار شکن بدین صورت می باشد که نخست شیر را بر روی فشار مورد نظر برای خروجی شیر تنظیم کرده تا زمانی که فشار جریان خروجی بیش از فشار تهیه شده شود، شیر شروع به عمل کرده و فشار را کاهش دهد و وقتی که فشار سیستم به سطح امن بازگشت، شیر به وضعیت اولیه برگردد. از پاراگراف مشکلاتی که بالا رفتن فشار در سیستم سیالات به بیش از مقدار گزینش شده ساخت می کند قطع شدن لوله ها و اتصالات می باشد و در فشار های خفیفتر امکان ساخت نشت ساخت می شود . این جنس نصیب جدانشدنی از خطوط انتقال سیالات تحت فشار می باشد. بر این اساس، شیر فشارشکن یا شیر کاهنده فشار، به جهت تثبیت و کاهش فشار سیال بر شالوده مقدار از پیش گزینش شده، مضاعف تاثیر گذار و مؤثر به شمار تعمیر فشار شکن هیدرولیک می رود. فشار ورودی ، فشار خروجی و میزان گذر آب از گزاره پارامتر های گزینش کننده اندازه فشار شکن آب می باشند . افزایش یا کمتر فشار از حد انتخاب شده زخم دیدن سیستم لوله­کشی را در پی دارد. در مدار امر این شیر، پایلوت اختصاصی فشارشکن وجود داراست که اساسی اعتنا به تنظیم اولیه و با تاثیر گرفتن از فشار پاییندست، میزان گشودگی شیر با را تغییر تحول داده و سبب اثبات ماندن فشار در پاییندست میشود. در ادامه کلیدی عملکرد همین شیرها، انواع و مزایا و معایب آن آشنا خوا‌هیم شد. به جهت این‌که کارایی شیر فشارشکن در بهترین موقعیت باشد نباید اختلاف فشار ورودی کلیدی خروجی از 5/0 بار کاهش باشد. شیرهای بزرگ نسبت به شیر های کوچک از هزینه بالایی برخوردار می باشند . همینطور فشار خروجی کلیدی وجود نوسانات فشار محل ورود ثابت می ماند. کلیدی بالا رفتن فشار مخزن از حدی معین، شیر اطمینان تماما باز می شود و سوای کمک کنترلر، فشار را به یکباره فروش فشار شکن هیدرولیک تخلیه می کند. اهمیت سوپاپ سوار فنر از رجوع آب به درون لوله پرهیز می شود .
آخرین مطالب