ضوابط معماری هتل و اشتباهات رایج در طراحی آن - معمارنو

نورهای رو به پایین که بالای میز فعالیت قرار میگیرند به خرید کننده امداد می‌کنند که فرمها را مطالعه کند و بداند

توسط NEWSSALAM در 7 فروردین 1401
نورهای رو به پایین که بالای میز فعالیت قرار میگیرند به خرید کننده امداد می‌کنند که فرمها را مطالعه کند و بداند در حال امضاء و قبول چه مواقعی است! هر قدر هم که در طراحی معماری همین قسمتها سهلانگاری شده باشد یک طراح داخلی کلیدی نورپردازی مناسب میتواند این بخشهای مرده را احیاء کند. در میهن ما معماری اهمیت چنین رویکردی که بتواند نیازهای بانوان گردشگر را در هجرت ها مرتفع سازد تاکنون طراحی نشده است. پیشنهاد می کنیم درصورتیکه تصمیم به طراحی دکوراسیون داخلی هتل دارید، مطلقا از اهالی فنی چیدانه و متخصصین معماری داخلی امداد بگیرید. برای این فضا مناسب می باشد که در زمینهای از نور محیطی، نورهای متمرکز نقطهای طراحی شود که در عین ساخت یک بافت بصری در جهتیابی به میهمانان امداد کند. نورهای سقفی به کمک نورهای میز و دیگر نورهای محیطی بایستی چنان تعدیل شوند که چهرههای مراجعان و کارمندان ملایم و زیباتر جلوه کند و مخوف و هراسانگیز به نظر نرسد. یک نقطه حیث طراحانه همین هست که به جهت نصیب پذیرش گوشهای بیافرینیم چون صحنهی نمایشی خاموش اساسی پیشخوان نورانی و گلها یا این که مجسمههایی شاخص یا هر چیز سادهی دیگری که جلب حیث کند و دقت مراجعان را به طور نامحسوس به مبانی طراحی هتل pdf خویش جلب کند. خیلی جاها مجبور میشوید در حالی که چراغ رومیزی دوچندان داغ هست دست خود را داخل کلاهک آن نمایید و در اطراف به دنبال دکمه آن بگردید! چشم، ناخودآگاه به سمتی اعتنا می‌کند که نورانیتر است و در آن حیطه معطوف به لبهها و کنجها میشود پس بیشتر تاکید را میتوان بر طراحی نورهای خطی و مشخص و معلوم کننده لبهها گذاشت. این جور طراحی اصول و استانداردهای خاص به خویش را دارد، از مدل جانمایی و چیدمان وسایل از جمله تخت، میز و صندلی، تلویزیون، کمد و دیگر وسایل رفاهی گرفته تا دسته نورپردازی به فعالیت رفته در اتاقها، در واقع نورپردازی نیز در‌حالتی که از میزان استاندارد خارج باشد، باعث خستگی مخاطب میشود.
آخرین مطالب