همه چیز درباره مهاجرت به کانادا

دارا بودن گواهی مهارت کاری حرفه ای از کشور متقاضی برای اخذ ویزای فعالیت کانادا الزامی است. در همین برنامه ارائ

توسط NEWSSALAM در 30 بهمن 1400
دارا بودن گواهی مهارت کاری حرفه ای از کشور متقاضی برای اخذ ویزای فعالیت کانادا الزامی است. در همین برنامه ارائه گواهی مهارت زبان الزامی نمی باشد. برنامه تجربه و مهارت کاری CEO یگانه متقاضیانی است که اهمیت تجربه و سوابق کاری در حوزه تخصصی کاری می باشند. برنامه کارمهارت فدرالFSTP کانادا یگانه متقاضیانی میباشد که حساس 2 سال سابقه کاری و فن ای می باشند و اصلی زبان انگلیسی یا این که فرانسوی آشنا هستند. متقاضی برای اخذ ویزای فعالیت به همین طرز تهیدست ارائه مدرک گویش نمی باشد و آشنایی حساس گویش انگلیسی یا این که فرانسوی کفایت می کند. دارا بودن سند مهارت لهجه انگلیسی یا این که فرانسه، سند تحصیلی دیپلم و یا مدرک فنی حرفه ای به جهت دریافت ویزای کار کانادا الزامی است. مهاجرت به کانادا از نحوه سرمایه گذاری در ایالت بریتیش کلمبیا: درخواست کننده اهمیت سرمایه گذاری 200.000 دلاری و اثبات دارا بودن پشتوانه مالی 600.000 دلاری در همین ایالت می تواند در در آغاز اقامت 2 ساله و آنگاه اقامت دایم همین میهن را دریافت کند. متقاضیان اهمیت دارا بودن حالت هجرت به کانادا از طریق سازمان ملل می توانند مجوز اقامت همین مرزوبوم را دریافت کنند. متقاضیان کلیدی دارا بودن حالت مسافرت به کانادا از روش سرمایه گذاری می توانند ویزای سرمایه گذاری این میهن را اخذ کنند. دارا بودن سابقه مدیریتی از اهمیت ترین شرایط اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به همین مهاجرت به کانادا غیر قانونی شیوه می باشد. متقاضیان می بایست ابتدا حیاتی توجه به وضعیت خود مناسب ترین برنامه را به جهت خویش انتخاب نموده و بعد از آن امتیاز خویش را تحلیل کنند . و کسانی غالب به دریافت ویزا می شوند حیاتی با ارائه مدرک لهجه اهمیت نمره مناسب و همینطور مدرک تحصیلی بالا امتیاز بالاتری به دست آوردن کنند. افرادی که حساس توصیه شغلی از یک کارفرمای کانادایی باشند، می توانند امتیاز بیشتری را از همین برنامه مهاجرتی اخذ کنند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد مهاجرت غير قانوني به كانادا بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب